Welkom

Reeds 25 jaar ervaring in de groensector als tuinarchitect.

De eerste 8 jaar als tuinaannemer en tuinarchitect, waar we zowel het tuinontwerp als de uitvoering verzorgden.

Door de grote vraag aan diversiteit van projecten zoals; stadstuinen, privé-tuinen, bedrijfsgroen, daktuinen, openbaar groen, tentoonstellingen, enz...
drong specialisatie zich op.

Sinds 17 jaar hebben wij ons gespecialiseerd als studiebureau in landschap- en tuinarchitectuur.

De uitvoering en het beheer van de projecten worden in overleg uitbesteed aan een vakkundig tuinaannemingsbedrijf. Een tweede mogelijkheid is dat opdrachtgevers de tuin zelf realiseren, dit met of zonder begeleiding van ons.

Via deze website willen we een overzicht geven van zowel onze werkwijze als reeds gerealiseerde werken en onze activiteiten welke in de toekomst ook zullen weergegeven worden in een nieuwsbrief.

Hoe groot of klein het project is in oppervlakte, wij kunnen u steeds bijstaan met informatie.
Rekening houdende met plaatsgebonden factoren en met uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Voor meer informatie kan je de website verder doornemen of neem gerust contact op via het webformulier langs contact.

Voordat u verder gaat wil ik u deze oude Chinese spreuk niet weerhouden:


Als je één dag gelukkig wil zijn, drink dan een stuk in je kraag.

Wil je één week gelukkig zijn, slacht dan een varken.

Als je een gans leven lang gelukkig wil zijn, zorg dan dat je een tuin hebt.

NL